Giờ này tao nhớ quá
Tiến, Minh, Viên, Thịnh ơi
Cái xe lam len lỏi
Xắp tới Bẩy Hiền rồi

Khói mịt mù phía trước
Tiểu đoàn còn phía sau
Mấy thằng lính trinh sát
Chúng mình nhoi lên đầu

Pháo vẫn thì thùng nổ
Giót vào phía phi trường
Xe tăng mình thì cháy
Sư 10 đang khiêng thương

Chúng mình chen vượt lên
Rẽ ra Lăng Cha cả
Chỉ có đoạn ngắn thôi
Quân mình bị nhiều quá

Chen qua ba cái tăng
Cháy đùng đùng trên phố
Người lái chiếc xe lam
Mặt xanh như tàu lá

Đạn bắn từ đâu đến
Nghe toang toác trên đầu
Mình vẫn chen qua cầu
Hoa phượng sao đỏ thế

….Bây giờ chúng mày đâu
Tao tìm mà chả thấy
Thằng Minh thì ốm đau
Thằng Dũng về Cẩm phả…

Ai cũng có kỉ niệm
Về đời lính của mình
Chúng mình thì nhớ mãi
Cưỡi xe lam vào Dinh!


Hà Nội, 6g30 sáng 30/4/2013