Ngàn vạn bông hoa ngàn vạn ngọn lửa
Ngàn vạn cuộc đời nức nở
Tháng bẩy này áp mặt xuống dòng sông
Nghĩa trang dưới kia bia mộ xếp hàng dài ra bể

Tìm về với đồng đội tôi
Đêm Thạch Hãn bừng bừng lửa
Đêm nao bám vào nhau nén căng ngẹt thở
Nước sông nước mắt khét đạn thù

Lời của tôi xin đừng gọi là thơ
lời người sống sót
Soi lòng mình xuống đáy sâu
Khói hương bay trên đầu con sông cuộn chảy

Bạn vẫn nghe thấy phải không?
Bài hát chúng mình thì thầm khi xuống bến
Điếu thuốc úp mặt vào mũ cối
Sách giáo khoa còn gửi lại bên sông

Rồi sẽ có cây cầu mới xây
Soi mình qua nghĩa trang nơi đáy nước
Bao đồng đội tôi ngâm mình cùng câu hò thấm ướt
Chiều
Thạch Hãn… rưng rưng...


7/2009