Dưới đây là các bài dịch của Giai Mộc. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cảm hoài (Khuyết danh Việt Nam): Bản dịch của Giai Mộc

Xưa hận chẳng vẹn nỗi trung trinh,
Nay thân vạn dặm chốn ngọc kinh.
Phương tây, Cơ Tử sầu lúa trổ,
Bắc mạn, Văn Sơn khổ thịnh vong.
Nặng lòng non nước buổi hưng vinh,
Chung đỉnh quay đầu nổi khinh đời.
Tống Sơn ngàn dặm tìm đâu thấy,
Đất tiên, mộ tổ gửi hồn ta?

Ảnh đại diện

Dịch thuỷ ca (Kinh Kha): Bản dịch của Giai Mộc

Gió hiu hắt phả lạnh dòng Dịch Thuỷ,
Tráng sĩ một bước, đi không về.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]