Dưới đây là các bài dịch của Truy Mộng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Dịch thuỷ ca (Kinh Kha): Bản dịch của Truy Mộng

Gió đông hiu hắt bên Sông Dịch
Người ấy một đi không quay lại

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Truy mộng

Trăng khuya rọi bóng đầu giường
Ngỡ là đại địa phủ mù suơng
Đưa mắt lặng nhìn vầng trăng sáng
Cố huơng nhớ lại hai hàng lệ rơi

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Truy mộng

Tuơng phùng ly biệt trăm ngàn khó
Gió đông khẽ thổi vạn hoa tàn
Tằm tơ chưa dứt lòng vương vấn
Nến kia cháy hết lệ chưa tàn
Guơng buồn tóc xanh ngày một ít
Tàn thơ trăng lạnh cùng đêm thâu
Bồng Lai trăm nẻo không đến được
Nhờ cánh chim xanh gửi chút tình

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]