Tác giả cùng thời kỳ

- Khổng Tử (590 bài)
- Khuất Nguyên (12 bài)
Tạo ngày 04/04/2006 15:04 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 13/05/2008 10:23 bởi Cammy
Kinh Kha 荊軻 là người nước Vệ thời Chiến Quốc, tổ tiên là người nước Tề, di cư sang nước Vệ, người Vệ gọi là Khánh Khanh. Sau đó sang nước Yên, người Yên gọi là Kinh Khanh. Kinh Kha thích đọc sách, đánh gươm.

Kinh Kha gặp thái tử Đan nước Yên sau khi thái tử trốn về từ nước Tần. Thời này nước Tần đang rất mạnh và lăm le chiếm tất cả sáu nước lớn xung quanh. Nhận lời thái tử Đan làm thích khách, giết vua Tần, trừ hoạ cho cả sáu nước, song thất bại, và bị giết ở nước Tần.

Khi ra đi, Kinh Kha tạm biệt thái tử Đan và mọi người trên sông Dịch, sau khi làm lễ, Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, Kinh Kha theo nhịp mà hát hai câu được lưu truyền cho đến nay.