74.71
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
8 bài trả lời: 7 bản dịch, 1 thảo luận
9 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 20:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/10/2005 21:02

子衿 1

青青子衿,
悠悠我心。
縱我不往,
子寧不嗣音?

 

Tử khâm 1

Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng,
Tử ninh bất tự âm?

 

Dịch nghĩa

Bâu áo của chàng thuần một màu xanh (nhớ chàng, em nhớ cả sắc phục của chàng).
Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác.
Nếu em không đến với chàng,
Chàng sao lại không có lời viếng thăm em ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thanh thanh: thuần một màu xanh. Khi còn đủ cha đủ mẹ thì mặc áo thuần một màu xanh.
tử: nam tử, người con trai.
khám: cái cổ áo, cái bâu áo.
du du: lo nghĩ xa xôi.
ngã: tôi, tiếng người con gái tự xưng.
tự âm: tiếp tục lời hỏi thăm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo chàng bâu vải xanh xanh,
Nhớ chàng em lại nghĩ quanh xa vời,
Ví bằng em chẳng đến chơi,
Sao chàng chẳng gởi vài lời viếng thăm?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Xanh xanh bâu áo của chàng
Lòng em man mác mênh mang nhớ người
Ví em không thể lại chơi
Không lời thăm hỏi, chàng ơi nỡ đành ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Áo xanh xanh chàng mặc
Thiếp nhớ lòng mang mang
Thiếp đã không đến được
Sao không lời gửi thăm?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chàng kia cổ áo xanh xanh,
Để em vương mối tơ mành bấy nay.
Đành em cách trở gió mây,
Sao anh cũng nỡ bặt ngay tin hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo chàng bâu một màu xanh,
Lòng em nhớ nghĩ mãi thành xa xôi.
Nếu em không đến chàng rồi,
Sao chàng không có một lời hỏi thăm?

42.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cổ áo người xanh xanh
Trong lòng ta canh cánh
Nếu ta không đến được
Sao ngươi vẫn lặng im?

104.70
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Áo chàng xanh xanh vạt
Nhớ chàng, nghĩ miên man
Nếu ta không tìm gặp
Sao chàng lại chẳng màng?

Thoáng nghĩ, lòng thanh tịnh
Sen rộ nở muôn nơi
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Mượn ý bài Tử Khâm 1

Xanh xanh đai áo của người
Sầu sầu phiền muộn nhớ người hôm nao
Dù rằng không đến gặp người
Lẽ nào người chẳng đến tìm ta sao?

15.00
Trả lời