20/10/2021 15:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử khâm 1
子衿 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 20:51

 

Nguyên tác

青青子衿,
悠悠我心。
縱我不往,
子寧不嗣音?

Phiên âm

Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng,
Tử ninh bất tự âm?

Dịch nghĩa

Bâu áo của chàng thuần một màu xanh (nhớ chàng, em nhớ cả sắc phục của chàng).
Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác.
Nếu em không đến với chàng,
Chàng sao lại không có lời viếng thăm em ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo chàng bâu vải xanh xanh,
Nhớ chàng em lại nghĩ quanh xa vời,
Ví bằng em chẳng đến chơi,
Sao chàng chẳng gởi vài lời viếng thăm?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thanh thanh: thuần một màu xanh. Khi còn đủ cha đủ mẹ thì mặc áo thuần một màu xanh.
tử: nam tử, người con trai.
khám: cái cổ áo, cái bâu áo.
du du: lo nghĩ xa xôi.
ngã: tôi, tiếng người con gái tự xưng.
tự âm: tiếp tục lời hỏi thăm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tử khâm 1