Chưa có đánh giá nào
Nước: Đức
24 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 23/05/2007 17:34 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/07/2007 16:14 bởi sabina_mller
Karl Marx (1818-1883), nhà chính trị, nhà triết học và Kinh tế học Ðức vĩ đại, sinh ngày 5- 5 -1818, tại thành phố Treves, nước Phổ (Ðức). Ông theo học trường Ðại học Bonn và Berlin. Cùng với Engels xây dựng lý luận cộng sản khoa học. Karl Marx là người thầy, lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới.

Tác phẩm chủ yếu của Cac Mac là Bộ tư bản luận (Das Kapital 1876 -1894); Ngày 18 tháng sương mù của Louis Bonaparte (1851 -1852); Nội chiến Pháp (1871); Phê phán chính trị học (1859).

Karl Marx mất ngày 14-3-1883 tại London, hưởng thọ 65 tuổi.