Chưa có đánh giá nào
Nước: Đức
24 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 22/05/2007 17:34 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/07/2007 16:14 bởi sabina_mller
Karl Marx (5/5/1818 - 14/3/1883), nhà chính trị, nhà triết học và Kinh tế học Ðức vĩ đại, sinh tại thành phố Treves nước Phổ (Ðức), mất tại London. Ông theo học trường Ðại học Bonn và Berlin. Cùng với Engels xây dựng lý luận cộng sản khoa học. Karl Marx là người thầy, lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới.

Tác phẩm chủ yếu của Karl Marx là bộ Tư bản luận (Das Kapital, 1876-1894), Ngày 18 tháng sương mù của Louis Bonaparte (1851-1852), Nội chiến Pháp (1871), Phê phán chính trị học (1859).