Xin trao em, một lời khen:
Ở em, hết thảy bình yên chuyển vần...
Dẫu lời như bão dâng tràn
Trong ý nghĩ vẫn dịu dàng bình yên...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)