19/09/2020 14:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình yên
Die Ruhe

Tác giả: Karl Marx

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 11/03/2008 05:06

 

Nguyên tác

Das Lob muß ich dir wohl ertheilen,
Daß alles ruhig bei dir geht,
Die Worte zwar recht stürmisch eilen,
Doch der Gedanken — steht.

Bản dịch của Trần Đương

Xin trao em, một lời khen:
Ở em, hết thảy bình yên chuyển vần...
Dẫu lời như bão dâng tràn
Trong ý nghĩ vẫn dịu dàng bình yên...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Karl Marx » Bình yên