Một lần tôi dạo chơi
Trên bờ xa biển bạc
Vô tình tôi bỏ mất
Tim mình trong cát sâu.

Gặp ai dù ở đâu
Tôi cũng đến dò hỏi
Và ai ai cũng nói
Em đã giấu tim tôi.

Với tình yêu đôi lứa
Với tấm lòng chung thuỷ
Tôi nghĩ rằng không thể
Ngực thiếu một trái tim!

Cho nên, xin để em
Mang trái tim tôi đó
Còn tim em thắm đỏ
Trao tôi làm của riêng...

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé