Từng khoảnh khắc vụt xa
Nhanh hơn cơn bão dậy
Những gì ta bỏ qua
Đời sẽ không trả lại

Chết nghĩa là vĩnh viễn
Chấm dứt một cuộc đời
Vượt khổ đau, ta nguyện
Đứng thẳng lên làm người

Ta không thể lặng trôi
Vào hư vô, bế tắc
Sống phải là dốc sức
Làm sáng thêm cuộc đời!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)