Anh phải tự vượt lên
Bằng tâm hồn cháy bỏng
Phá tan mọi xích xiềng
Tìm em trong náo động

Đâu phải lời tốt đẹp
Là dấu hiệu tình yêu
Làn môi em dẫu khép
Rộn tình anh sớm chiều

Cho đến khi làn khói
Dập tắt trong hư vô
Tự ngàn xưa chấp chới
Tình anh những bến bờ

Sẽ hứng làm chi nữa
Nguồn sáng tự trời cao
Nếu em quay hướng khác
Và anh lặng cúi đầu


Nguồn: Tình yêu và bão táp (thơ), Các Mác, NXB Thanh niên, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)