Em là chỉ của riêng anh
Gien-ny! Hồn sáng trong lành biết bao
Tình anh, sóng động xôn xao
Mà sao môi thắm ngọt ngào lặng im!
Tấm tình có thấu tim em
Để cao xanh, bỗng gần thêm trên đầu
Tự hồn anh đó, xa sâu
Trắng trong chỉ hát trọn câu chung tình
Thiên thần kia phải khiếp kinh
Bao nhiêu châu báu cũng thành của rơi!
Gì bằng tình đẹp, em ơi
Những mơ ước lớn tung trời bay cao!
Đêm dày đâu cản khát khao
Bao hình ảnh cứ xôn xao trong lòng
Gien-ny ơi! hiểu anh không
Nỗi nghi ngờ chớ thành sông thành ngàn


Nguồn: Tình yêu và bão táp (thơ), Các Mác, NXB Thanh niên, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)