Bão táp đang gầm lên
Trong hơi sương ẩm, mốc
Bọt sóng réo, vang rền
Như hồn ta, lửa bốc

Bọt sóng tan mãi ra
Trong muôn dặm trời xa
Ầm vang cơn bão táp
Cuộc chiến của đời ta

Ta nghe bừng trên má
Dòng máu nóng thanh xuân
Và muốn xông vào đó
Cơn thác lũ trào dâng

Tình yêu và cuộc sống
Hai vị thần bên nhau
Đâu chỉ là bướm lượn
Phất phơ khoe nét màu


Nguồn: Tình yêu và bão táp (thơ), Các Mác, NXB Thanh niên, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)