Hãy xem! Anh có thể viết hoài, viết mãi tên em
Hai chữ “Gien-ny” lên nghìn cuốn sách
Nhưng làm sao ghi được hở em
Những ý tình hiển hách

Những ước mong trong sáng ngọt ngào
Những vần thơ tươi mát dạt dào
Những ánh thép ngời ngời tinh khí
Những niềm vui thánh thần dũng sĩ

Những nỗi đau u uất dân thường
Anh có thể đọc tên em trong muôn vàn tinh tú
Và gió mây, và sóng cồn bão tố

Sẽ trả lại hồn anh hai tiếng tên em
Bao thế kỷ sẽ ngước nhìn và cảm thấy thân quen
Vĩnh viễn Gien-ny là cái tên tình ái


Nguồn: Tình yêu và bão táp (thơ), Các Mác, NXB Thanh niên, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)