Chỉ là điều nhảm nhí mà thôi
Những chữ nghĩa trước tình yêu hùng vĩ
Ôi biết mấy tự hào, khát khao bình dị
Mà đỉnh non cao cũng không thể sánh bằng
Bọn dối lòng, bọn ăn cắp, gian tham
Chỉ có thể chúi đầu ôm châu báu
Không thể mang tình yêu nung nấu
Một tình yêu cao đẹp giữa đời này

Gien-ny em! ước gì giữa mai nay
Anh có được giọng nói ngang tầm sấm sét
Tình yêu anh bay lên, đôi cánh bay quả quyết
Vượt qua không gian thăm thẳm, muôn trùng
Và chính em, không một chút hãi hùng
Băng chớp lửa, đến cùng anh, chốc lát


Nguồn: Tình yêu và bão táp (thơ), Các Mác, NXB Thanh niên, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)