Gien-ny em! Hãy chỉ cho anh nơi ngời lên ánh lửa
Và hãy trao cho anh những khúc nhạc bầu trời
Chỉ có vậy, em ơi, anh mới mong hát thêm được nữa
Về một tình yêu xứng đáng nhất đời!


Nguồn: Tình yêu và bão táp (thơ), Các Mác, NXB Thanh niên, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)