(Dựa dân ca miền sông Ranh)

Nếu anh là chim nhỏ
Cũng có đôi cánh bay
Thì em ơi, anh sẽ
Vụt về nơi em ngay
Nhưng vì chẳng có cánh bay
Anh đành ở lại nơi đây một mình

Em ơi trong giấc lành
Có thấy anh trò chuyện
Tim anh từng giây phút
Chẳng phai mờ hình em
Nghìn lần anh ước trong đêm
Vì anh, em tặng trái tim dạt dào


Nguồn: Tình yêu và bão táp (thơ), Các Mác, NXB Thanh niên, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)