95.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích
Từ khoá: Ức Giang Nam (12)

Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2006 08:32, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/09/2008 13:57

述意兼呈友人枚山甫

花飄飄,
木蕭蕭,
我夢鄉情各寂寥,
可感是春宵。

鹿呦呦,
鴈嗷嗷,
歡草相期在一朝,
不盡我心描。

江潑潑,
水活活,
我思君懷相契闊,
淚痕沾夏葛。

詩屑屑,
心切切,
濃淡寸情須兩達,
也憑君筆發。

風昂昂,
月茫茫,
風月令空客斷腸,
何處是騰王?
雲蒼蒼,
水泱泱,
雲水那堪望一場,
一場遙望觸懷忙。

日祈祈,
夜遲遲,
日夜偏懷旅思悲,
思悲應莫誤佳期。

風扉扉,
雨霏霏,
風雨頻催彩筆揮,
筆揮都是付情兒。

君有心,
我有心,
夢魂相戀柳花陰。
詩同吟,
月同斟,
一字愁分離,
何人煖半衾。
莫彈離曲怨知音,
直須棄置此瑤琴。
高山流水晚相尋,
應不恨吟歎古今。

君何期,
我何期,
旅亭來得兩栖遲。
茗頻披,
筆頻揮,
一場都筆舌,
何處是情兒?
好憑心上各相知,
也應交錯此緣綈,
芳心誓不負佳期。

 

Thuật ý kiêm trình hữu nhân Mai Sơn Phủ

Hoa phiêu phiêu,
Mộc tiêu tiêu,
Ngã mộng hương tình các tịch liêu,
Khả cảm thị xuân tiêu.

Lộc ao ao,
Nhạn ngao ngao,
Hoan thảo tương kỳ tại nhất triêu,
Bất tận ngã tâm miêu.

Giang bát bát,
Thuỷ hoạt hoạt,
Ngã tứ quân hoài tương khế khoát,
Lệ ngân triêm hạ cát.

Thi tiết tiết,
Tâm thiết thiết,
Nùng đạm thốn tình tu lưỡng đạt,
Dã bằng quân bút phát.

Phong ngang ngang,
Nguyệt mang mang,
Phong nguyệt linh không khách đoạn tràng,
Hà xứ thị Đằng Vương?
Vân thương thương,
Thuỷ ương ương,
Vân thuỷ na kham vọng nhất trường,
Nhất trường dao vọng xúc hoài mang.

Nhật kỳ kỳ,
Dạ trì trì,
Nhật dạ thiên hoài lữ tứ bi,
Tứ bi ưng mạc ngộ giai kỳ.

Phong phi phi,
Vũ phi phi,
Phong vũ tần thôi thái bút huy,
Bút huy đô thị phó tình nhi.

Quân hữu tâm,
Ngã hữu tâm,
Mộng hồn tương luyến liễu hoa âm.
Thi đồng ngâm,
Nguyệt đồng châm.
Nhất tự sầu phân ly,
Hà nhân noãn bán khâm.
Mạc đàn ly khúc oán tri âm,
Trực tu khí trí thử dao cầm.
Cao sơn lưu thuỷ vãn tương tầm,
Ưng bất hận ngâm thán cổ câm (kim).

Quân hà kỳ,
Ngã hà kỳ,
Lữ đình lai đắc lưỡng thê trì.
Mính tần phi,
Bút tần huy,
Nhất trường đô bút thiệt,
Hà xứ thị tình nhi?
Hảo tư tâm thượng các tương tri,
Dã ưng giao thác thử duyên đề,
Phương tâm thệ bất phụ giai kỳ.


Bài từ theo điệu Ức Giang Nam.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Thái Tôn

Hoa xiêu xiêu
Cây xiêu xiêu
Giấc mộng tình quê thảy tịch liêu
Đêm xuân cảm khái nhiều.

Hươu ao ao
Nhạn ngao ngao
Vui sướng hẹn nhau một sớm nào
Tả hết được tình sao!

Sông bát ngát
Nước ào ạt
Ý thiếp lòng chàng cũng vu khoát
Lệ rơi thêm mặn chát.

Thơ da diết
Lòng thê thiết
Đậm nhạt tấc lòng ai thấu hết
Liệu bút chàng tả xiết?

Mây lang thang
Trăng mênh mang
Trăng gió xui ai luống đoạn tràng
Đâu là gác Đằng Vương?
Mây tơ vương
Nước như sương
Mây nước trôi đâu chỉ một đường
Một đường xa khuất rộn lòng thương

Ngày chậm rì
Đêm chậm rì
Sáng tối chạnh buồn lữ khách si
Nhớ thương đừng lỡ hẹn, sai kì.

Mưa trôi đi
Gió trôi đi
Mưa gió giục hoài cất bút thi (thơ)
Viết thi gửi tới khách "tình si"

Chàng có tâm
Thiếp có tâm
Mồng hồn lưu luyến bóng hoa râm
Thơ cùng ngâm
Rượu cùng trăng
Tự lúc buồn chia biệt
Ai người ấm nửa chăng?
Chớ đàn li khúc oán tri âm,
Đành xem như hết tiếng dao cầm
Hẹn nhau nơi non nước muộn mằn!
Chớ buồn mà than thở cổ câm(kim).

Chàng hẹn gì
Ta hẹn gì
Hai ta đều muộn, nói mà chi
Trà mà chi
Bút mà chi
Cũng là thiên lí cả
Ai là kẻ tình nhi
Hiểu nhau trong dạ khó khăn gì
Hãy nên trao gửi mối duyên đi
Lòng son ai nỡ phụ giai kì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
104.90
Trả lời
Ảnh đại diện

Đào Thái Tôn

bài này đọc nghe hay quá. chỉ có điều là không hiểu hết nỗi ý nghĩa của bài thơ
thanks

55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa phiêu phiêu
Cây hiu hiu
Giấc mộng hương tình cùng tịch liêu
Đêm xuân cảm khái nhiều.

Hươu u u
Nhạn mang mang
Vui sướng hẹn nhau một sớm nào
Tả không hết tình ta nào!

Sông bát ngát
Nước ào ào
Ý thiếp lòng chàng cùng viễn vông
Ngấn lệ thấm hạ cát.

Thơ da diết
Lòng tha thiết
Đậm nhạt tấc lòng khó đạt hết
Liệu bút chàng tả xiết?

Gió lang thang
Trăng mênh mang
Trăng gió xui chi khách đoạn tràng
Đâu là gác Đằng Vương?
Mây xanh xanh
Nước mênh mang
Mây nước trôi đâu chỉ một đàng
Một đường xa ngóng bận lòng thương
Ngày mong mỏi
Đêm mịt mờ
Sáng tối chạnh buồn lữ khách mong,
Nhớ thương đừng lỡ hẹn, sai kì.

Gió bay đi
Mưa tầm tả
Mưa gió giục hoài cất bút thi (thơ)
Viết thi gửi tới khách “tình nhi”

Chàng có tâm
Thiếp có tâm
Mồng hồn lưu luyến bóng hoa râm
Thơ cùng ngâm
Rượu cùng trăng
Một chữ buồn chia biệt
Ai người ấm nửa chăng?
Chớ đàn ly khúc oán tri âm,
Đành xem như hết tiếng dao cầm
Tìm nhau non cao nước trôi muộn màng!
Xưa nay chớ buồn mà thở than.

Chàng hẹn gì
Ta hẹn gì
Hai ta đều muộn, nói mà chi
Trà mà chi
Bút mà chi
Bút (thư) và lời (lưỡi) thiên lý,
Tình nhi ở nơi đâu?
Hiểu nhau trong dạ tốt quá đi,
Hãy nên trao gửi mối duyên gì,
Lòng son không phụ hẹn thề hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Hoa bay bay
Cây lay lay
Giấc mộng tình quê thảy buồn thay
Đêm xuân cảm khái hoài.

Nai xạc xào
Nhạn chao chao
Cỏ dại gặp nhau một sớm mai
Khó tả hết tình ai

Sông bát ngát
Nước rào rạt
Thiếp chàng xa nhau tình không nhạt
Áo hè hoen lệ gạt

Thơ lắt nhắt
Lòng chất ngất
Sâu cạn đôi lòng đều mong mỏi
Vậy hãy nhờ bút nói

Gió lang thang
Trăng mênh mang
Trăng gió xui chi cảnh đoạn tràng
Đâu là xứ Đằng Vương
Mây vương vương
Nước lương ương
Mây nước nào cam ngóng một đàng
Một đàng xa ngóng dạ xốn xang

Ngày nguyện cầu
Đêm qua lâu
Sớm tối mơ về khách nhớ nhung
Nhớ nhung đừng lỡ cuộc tao phùng

Gió bay bay
Mưa bay bay
Mưa gió thường xui bút dệt thi
Dệt thi tất cả gởi tình nhi

Chàng một lòng
Thiếp một lòng
Hồn mơ luyến ái liễu hoa râm
Thơ cùng ngâm
Trăng cùng châm
Một chữ sầu chia ly
Ai mà ấm nửa chăn
Đừng đàn ly khúc trách tri âm
Ngay phút buông lơi tiếng nguyệt cầm
“Cao sơn lưu thuỷ” tối cũng tầm
Nên đừng giận than vãn cổ câm

Chàng chờ gì
Thiếp mong gì
Quán tranh đến được chiếu đôi chừa
Trà khỏi mua
Bút cứ khua
Một nơi trò chuyện đẹp
Tình nhi ở nơi nào?
Dựa lòng cao thượng tất hiểu nhau
Vậy bâu áo vải hãy gởi trao
Lòng son chẳng lỡ hẹn hò đâu!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời