少年遊調

瓊筳座花,
𢒎觴對月,
風流屬誰家?
李子飛輝豪,
徐妃援筆,
思雅入詩歌。
今夕是如何?
促席談心。
回燈敘事,
撫筆一呵呵。

 

Thiếu niên du điệu

Quỳnh diên toạ hoa,
Phi trường đối nguyệt,
Phong lưu thuộc thuỳ gia?
Lý tử phi hào,
Từ phi viên bút,
Tứ nhã nhập thi ca.
Kim tịch thị như hà?
Xúc tịch đàm tâm.
Hồi đăng tự sự,
Phủ bút nhất kha kha.


Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
2. Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tiệc quỳnh nở hoa
Nâng ly chuốc nguyệt
Phong lưu nhà nào a
Ông Lý nét bay
Nàng Từ đưa bút
Thanh nhã vào thơ ca
Tối nay thế nào giờ?
Trên chiếu trao niềm
Bên đèn kể nỗi
Vỗ bút cười ha ha

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ngồi giữa tiệc Quỳnh, hoa nguyệt say
Phong lưu nét ấy thuộc nhà ai?
Từ phi trang điểm che phần mặt
Lý tử hào hoa trổ hết tài
Gửi tứ vào thơ, lời nhã nhặn
Khêu đèn trên chiếu, chuyện dông dài
Đêm nay dù có gì đi nữa
Một tiếng cười xoà, phóng bút bay

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiệc mở hoa quỳnh đang mãn khai,
Phong lưu nếp ấy thuộc nhà ai?
Nâng ly đối nguyệt cạn bao chén,
Lý Bạch say mèm múa nét bay.
Mặt phấn Từ Phi tài múa bút,
Tâm tư phong nhã gửi thơ tài.
Tối nay suy nghĩ làm gì nhỉ?
Thao thức trên giường riêng gửi trao.
Kể nỗi niềm tây đèn chiếu giấy,
Cười khà cất tiếng bút đưa ngay.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiệc quỳnh bên hoa nở
Nâng ly dưới nguyệt say
Phong lưu nào biết nhà ai đó là

Nàng Từ chuẩn bút
Ông Lý ngang tàng
Ý tình thanh nhã hàng hàng trong thơ

Tối nay là tự bao giờ
Bên đèn trên chiếu tóc tơ giãi bày
Hứng tràn vỗ bút cười say

Chưa có đánh giá nào
Trả lời