03/10/2022 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên du điệu
少年遊調

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2008 10:14

 

Nguyên tác

瓊筳座花,
𢒎觴對月,
風流屬誰家?
李子飛輝豪,
徐妃援筆,
思雅入詩歌。
今夕是如何?
促席談心。
回燈敘事,
撫筆一呵呵。

Phiên âm

Quỳnh diên toạ hoa,
Phi trường đối nguyệt,
Phong lưu thuộc thuỳ gia?
Lý tử[1] phi hào,
Từ phi[2] viên bút,
Tứ nhã nhập thi ca.
Kim tịch thị như hà?
Xúc tịch đàm tâm.
Hồi đăng tự sự,
Phủ bút nhất kha kha.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tiệc quỳnh nở hoa
Nâng ly chuốc nguyệt
Phong lưu nhà nào a
Ông Lý nét bay
Nàng Từ đưa bút
Thanh nhã vào thơ ca
Tối nay thế nào giờ?
Trên chiếu trao niềm
Bên đèn kể nỗi
Vỗ bút cười ha ha
Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
2. Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp
[1] Tức Lý Bạch.
[2] Có thể là Từ Thục người đời Hán, hoặc Từ Chiêu Bội vợ Nguyên đế nhà Lương thời Nam Triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Thiếu niên du điệu