Tháng năm vào đất hoang vu
Trăng soi Lư Thuỷ, mịt mù khói sương
Lược thao đền đáp quân vương
Bảy phen bắt thả, đảm đương nhọc nhằn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]