初到天保獄

日行五十三公里,
濕盡衣冠破盡鞋。
徹夜又無安睡處,
廁坑上坐待朝來。

 

Sơ đáo Thiên Bảo ngục

Nhật hành ngũ thập tam công lý,
Thấp tận y quan phá tận hài.
Triệt dạ hựu vô an thuỵ xứ,
Xí khanh thượng toạ đãi triêu lai.

 

Dịch nghĩa

Ngày đi năm mươi ba cây số,
Ướt hết mũ áo, rách hết giày;
Suốt đêm lại không có chỗ ngủ yên,
Ngồi trên hố xí đợi trời sáng.


Không biết tại sao bài này lại nằm sau bài Điền Đông, có lẽ là hồi ức của tác giả về quãng đường đi từ Tĩnh Tây đến Thiên Bảo chăng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Năm mươi ba dặm, một ngày trời,
Áo mũ ướt đầm, dép tả tơi;
Lại khổ thâu đêm không chốn ngủ,
Ngồi trên hố xí đợi ban mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
104.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng, Nguyễn Sĩ Lâm

Ngày cuốc năm mươi ba cột số,
Ướt đầm mũ áo, rách bươm giày;
Thâu đêm lại chẳng nơi yên giấc,
Ngồi trấn cầu tiêu, đợi sáng ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
83.12
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Năm mươi ba cây số một ngày,
Áo mũ dầm mưa, rách hết giày.
Lại khổ thâu đêm không chỗ ngủ,
Ngồi trên hố xí đợi ngày mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
143.79
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Năm mươi ba dặm một ngày,
Áo khăn ướt sũng, đôi giày xách xơ;
Thâu đêm thôi cứ thức trơ,
Ngồi trên hố xí đợi chờ sáng ra.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
72.29
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Ngày đi năm mươi ba cây
Dầm mưa áo mũ, đôi giày rách tơi
Lại không chỗ ngủ đêm dài
Ngồi trên hố xí đợi ngày mai lên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
21.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vô Danh

Cuốc năm ba dặm một ngày dài,
Giày rách, nước đẫm mũ áo ai.
Suốt đêm không chỗ nằm yên ngủ,
Ngồi trên hố xí đợi ngày mai.

22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pham Ha Vu

Năm ba cây số một ngày
Áo khăn ướt sũng, đôi giày xách xơ
Suốt đêm chỗ ngủ còn trơ
Cầu tiêu ngồi hết, đợi chờ ngày mai.

14.00
Trả lời