Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: thơ trong tù (206)

Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2016 07:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/06/2016 07:58

獄中不睡

悽悽風雨夜遲遲,
唧唧蟲聲繞四圍。
欲把遺篇來睡法,
難相濁酒壓寒威。
迷途未必知今是,
夢徑何須覽故非。
回首百年都是夢,
鄰牆雞響日爭暉。

 

Ngục trung bất thuỵ

Thê thê phong vũ, dạ trì trì,
Tức tức trùng thanh nhiễu tứ vi.
Dục bả di biên lai thuỵ pháp,
Nan tương trọc tửu áp hàn uy.
Mê đồ vị tất tri kim thị,
Mộng kính hà tu lãm cố phi.
Hồi thủ bách niên đô thị mộng,
Lân tường kê hưởng nhật tranh huy.

 

Dịch nghĩa

Mưa gió buồn thảm, đêm chầm chậm trôi qua,
Tiếng dế rền rĩ khắp chung quanh.
Muốn đem sách cũ ra đọc để cho dễ ngủ,
Khó lấy rượu nồng át cái rét đang hăng.
Đường mê, chưa chắc đã biết nay là đúng,
Giấc mộng, cần gì phải coi trước kia là sai.
Quay đầu lại, trăm năm đều là mộng cả,
Bên hàng xóm, tiếng gà báo sáng gáy vang.


Bài này tác giả làm trong khi bị giam ở đền Quán Thánh, ngụ ý trả lời bọn nhà nho bạn cũ nhưng đã là tay sai của Pháp, gửi sách và rượu cho tác giả và khuyên tác giả đừng mơ mộng nữa, nên quay lại thoả hiệp với Pháp. Tác giả kết luận vẫn tin tưởng ở sức chiến đấu bên ngoài.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chu Thiên

Gió mưa buồn thảm kéo đêm dài,
Tiếng dế quanh nhà váng cả tai.
Sách nát khôn nhờ đưa ngủ tới,
Rượu nồng khó át rét ra oai.
Đường mê vị tất là nay đúng,
Lối mộng sao đành bảo trước sai.
Nghĩ lại trăm năm đều mộng cả,
Tiếng gà giục sáng rộn bên ngoài.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa gió buồn thảm, đêm chậm qua,
Tiếng dế rền rĩ khắp quanh nhà.
Sách cũ không làm cho dễ ngủ,
Rượu nồng khó được rét buông tha.
Đường mê, chưa chắc là nay đúng,
Giấc mộng, cần gì bảo trước sai.
Quay lại trăm năm đều mộng ảo,
Tiếng gà báo sáng gáy vang xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đêm buồn mưa gió, chậm qua,
Tiếng kêu dế khắp quanh nhà rền vang.
Rượu nồng khó át rét hăng,
Muốn đem sách đọc mong rằng ngủ ngon.
Đường mê, chưa biết đúng không,
Sao đành coi mộng bên lòng trước sai.
Trăm năm mộng cả đầu quay,
Tiếng gà hàng xóm báo ngày gáy vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời