09/08/2022 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngục trung bất thuỵ
獄中不睡

Tác giả: Hoàng Văn Tuấn - 黃文俊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2016 07:57

 

Nguyên tác

悽悽風雨夜遲遲,
唧唧蟲聲繞四圍。
欲把遺篇來睡法,
難相濁酒壓寒威。
迷途未必知今是,
夢徑何須覽故非。
回首百年都是夢,
鄰牆雞響日爭暉。

Phiên âm

Thê thê phong vũ, dạ trì trì,
Tức tức trùng thanh nhiễu tứ vi.
Dục bả di biên lai thuỵ pháp,
Nan tương trọc tửu áp hàn uy.
Mê đồ vị tất tri kim thị,
Mộng kính hà tu lãm cố phi.
Hồi thủ bách niên đô thị mộng,
Lân tường kê hưởng nhật tranh huy.

Dịch nghĩa

Mưa gió buồn thảm, đêm chầm chậm trôi qua,
Tiếng dế rền rĩ khắp chung quanh.
Muốn đem sách cũ ra đọc để cho dễ ngủ,
Khó lấy rượu nồng át cái rét đang hăng.
Đường mê, chưa chắc đã biết nay là đúng,
Giấc mộng, cần gì phải coi trước kia là sai.
Quay đầu lại, trăm năm đều là mộng cả,
Bên hàng xóm, tiếng gà báo sáng gáy vang.

Bản dịch của Chu Thiên

Gió mưa buồn thảm kéo đêm dài,
Tiếng dế quanh nhà váng cả tai.
Sách nát khôn nhờ đưa ngủ tới,
Rượu nồng khó át rét ra oai.
Đường mê vị tất là nay đúng,
Lối mộng sao đành bảo trước sai.
Nghĩ lại trăm năm đều mộng cả,
Tiếng gà giục sáng rộn bên ngoài.
Bài này tác giả làm trong khi bị giam ở đền Quán Thánh, ngụ ý trả lời bọn nhà nho bạn cũ nhưng đã là tay sai của Pháp, gửi sách và rượu cho tác giả và khuyên tác giả đừng mơ mộng nữa, nên quay lại thoả hiệp với Pháp. Tác giả kết luận vẫn tin tưởng ở sức chiến đấu bên ngoài.

Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Văn Tuấn » Ngục trung bất thuỵ