Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2016 11:16

弔天護講

翆山同我枕日說事夜談心心事百年猶記憶;
雲水送君歸地鳴雷天垂雨雨雷一陣倍凄涼。

 

Điếu thiên hộ Giảng

Thuý sơn đồng ngã chẩm nhật thuyết sự dạ đàm tâm tâm sự bách niên do ký ức;
Vân thuỷ tống quân quy địa minh lôi thiên thuỳ vũ vũ lôi nhất trận bội thê lương.


Thiên hộ Giảng là một hào trưởng ở Nho Quan, dân tộc Mường (chưa rõ lý lịch) đã giúp nhiều công của vào việc cứu dân và đánh Pháp nên được phong “thiên hộ”. Tương truyền khi giặc Pháp đến vây nhà ông còn bắt được 30 lò rèn và 100 cối xay. Ông bị bắt và bị giặc Pháp xử tử ở Ninh Bình (khoảng năm 1888). Hôm xử tử trời mưa to có sấm chớp.

Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Núi Thuý cùng ta chung gối, ngày bàn việc tối ngỏ lòng, lòng việc trăm năm ghi nhớ mãi;
Sông Vân đưa bác trở về, trời đổ mưa đất dậy sấm, sấm mưa một trận xót thương thêm.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Núi Thuý cùng ta tựa gối, ngày thuyết giảng tối chuyện lòng, lòng riêng trăm năm ghi nhớ;
Sông Vân tiễn bác đi về, đất vang sấm trời tràn mưa, mưa sấm một trận thật thê lương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời