01/12/2021 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu thiên hộ Giảng
弔天護講

Tác giả: Hoàng Văn Tuấn - 黃文俊

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2016 11:16

 

Nguyên tác

翆山同我枕日說事夜談心心事百年猶記憶;
雲水送君歸地鳴雷天垂雨雨雷一陣倍凄涼。

Phiên âm

Thuý sơn[1] đồng ngã chẩm nhật thuyết sự dạ đàm tâm tâm sự bách niên do ký ức;
Vân thuỷ[2] tống quân quy địa minh lôi thiên thuỳ vũ vũ lôi nhất trận bội thê lương.

Bản dịch của (Không rõ)

Núi Thuý cùng ta chung gối, ngày bàn việc tối ngỏ lòng, lòng việc trăm năm ghi nhớ mãi;
Sông Vân đưa bác trở về, trời đổ mưa đất dậy sấm, sấm mưa một trận xót thương thêm.
Thiên hộ Giảng là một hào trưởng ở Nho Quan, dân tộc Mường (chưa rõ lý lịch) đã giúp nhiều công của vào việc cứu dân và đánh Pháp nên được phong “thiên hộ”. Tương truyền khi giặc Pháp đến vây nhà ông còn bắt được 30 lò rèn và 100 cối xay. Ông bị bắt và bị giặc Pháp xử tử ở Ninh Bình (khoảng năm 1888). Hôm xử tử trời mưa to có sấm chớp.

Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976
[1] Núi Thuý, nằm ở tỉnh Ninh Bình.
[2] Sông Vân, nằm ở tỉnh Ninh Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Văn Tuấn » Điếu thiên hộ Giảng