Dưới đây là các bài dịch của Vô Danh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Sơ đáo Thiên Bảo ngục (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Vô Danh

Cuốc năm ba dặm một ngày dài,
Giày rách, nước đẫm mũ áo ai.
Suốt đêm không chỗ nằm yên ngủ,
Ngồi trên hố xí đợi ngày mai.

Ảnh đại diện

Há Giang Lăng (Lý Bạch): Bản dịch của Vô danh cư sỹ

Sớm từ Bạch Đế thành mây
Giang Lăng vạn dặm một ngày về luôn
Hai bờ vượn khóc véo von
Thuyền nan đã vượt núi non muôn trùng.

Ảnh đại diện

Thượng da (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Vô danh cư sỹ

Cùng chàng kết tóc xe duyên
Trăm năm chẳng đoạn lời nguyền sắt son
Bao giờ sông cạn núi mòn
Mùa đông sấm dậy hạ còn tuyết rơi
Bao giờ trời đất hợp rồi
Thì ta mới chịu cùng người biệt ly...

Ảnh đại diện

Đề Tây Lâm bích (Tô Thức): Bản dịch của Vô danh cư sỹ

Nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành đỉnh
Cao thấp gần xa thấy khác nhau
Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật
Bởi thân đứng tại núi non này.

Ảnh đại diện

Quan thư 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Vô Danh

So le rau hạnh,
Tả hữu theo dòng.
Gái hiền yểu điệu,
Thức ngủ ước mong.
Cầu mà chưa được,
Thức ngủ nhớ nhung.
Lâu rồi, lâu rồi,
Trăn trở mấy vòng!

Ảnh đại diện

Ước mơ (Langston Hughes): Bản dịch của vô danh

Ước mơ xin níu chặt
Kẻo mơ vuột tầm tay
Đời thành chim gãy cánh
Ngập ngừng chẳng dám bay

Ước mơ xin níu chặt
Kẻo mơ vỗ cánh bay
Đời hoá đồng hoang lạnh
Đông cứng trong tuyết dầy

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]