Dưới đây là các bài dịch của vô danh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Tây Lâm bích (Tô Thức): Bản dịch của Vô danh cư sỹ

Nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành đỉnh
Cao thấp gần xa thấy khác nhau
Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật
Bởi thân đứng tại núi non này.

Ảnh đại diện

Quan thư 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Vô Danh

So le rau hạnh,
Tả hữu theo dòng.
Gái hiền yểu điệu,
Thức ngủ ước mong.
Cầu mà chưa được,
Thức ngủ nhớ nhung.
Lâu rồi, lâu rồi,
Trăn trở mấy vòng!

Ảnh đại diện

Ước mơ (Langston Hughes): Bản dịch của vô danh

Ước mơ xin níu chặt
Kẻo mơ vuột tầm tay
Đời thành chim gãy cánh
Ngập ngừng chẳng dám bay

Ước mơ xin níu chặt
Kẻo mơ vỗ cánh bay
Đời hoá đồng hoang lạnh
Đông cứng trong tuyết dầy

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]