Dưới đây là các bài dịch của Vô danh cư sỹ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành (Lý Bạch): Bản dịch của Vô danh cư sỹ

Sớm từ Bạch Đế thành mây
Giang Lăng vạn dặm một ngày về luôn
Hai bờ vượn khóc véo von
Thuyền nan đã vượt núi non muôn trùng.

Ảnh đại diện

Thượng da (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Vô danh cư sỹ

Cùng chàng kết tóc xe duyên
Trăm năm chẳng đoạn lời nguyền sắt son
Bao giờ sông cạn núi mòn
Mùa đông sấm dậy hạ còn tuyết rơi
Bao giờ trời đất hợp rồi
Thì ta mới chịu cùng người biệt ly...

Ảnh đại diện

Đề Tây Lâm bích (Tô Thức): Bản dịch của Vô danh cư sỹ

Nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành đỉnh
Cao thấp gần xa thấy khác nhau
Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật
Bởi thân đứng tại núi non này.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]