開卷

老夫原不愛吟詩,
因為囚中無所為。
聊借吟詩消永日,
且吟且待自由時。

 

Khai quyển

Lão phu nguyên bất ái ngâm thi,
Nhân vị tù trung vô sở vi.
Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật,
Thả ngâm thả đãi tự do thì.

 

Dịch nghĩa

Già này vốn không thích ngâm thơ,
Nhân vì trong ngục không có gì làm.
Hãy mượn việc ngâm thơ cho qua ngày dài,
Vừa ngâm vừa đợi ngày tự do.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Ngâm thơ ta vốn không ham,
Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây;
Ngày dài ngâm đợi cho khuây,
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
364.39
Trả lời
Ảnh đại diện

Gửi Điệp Luyến Hoa

Thơ gốc là thất ngôn tứ tuyệt, vậy bản dịch nếu không được tứ tuyệt thì ít nhất cũng phải là thất ngôn chứ, không biết ý kiến của tôi đúng hay sai, xin thỉnh giáo

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
213.38
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Diệp Vũ

Già này vốn chẳng thích ngâm thi
Nhưng vì trong ngục, biết làm chi?
Mượn việc ngâm thi, ròng rã mãi
Ngâm rồi lại đợi tự do thì

203.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Già này không chuộng ngâm thơ
Nhưng mà trong ngục bây giờ làm chi?
Ngày dài ngâm, vợi não nề
Vừa ngâm vừa đợi ngày về tự do.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
194.16
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Đức Anh

Già này vốn chẳng hay thơ
Nhân vì trong ngục ngồi trơ cũng hoài
Ngâm nga cho vợi ngày dài
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.

163.56
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ban Nhược

Ngâm nga thi phú chẳng ưa gì,
Ngặt nỗi trong tù chẳng việc chi.
Thôi tạm ngâm nga qua ngày tháng,
Ngâm để chờ ngày tự do đi.

83.38
Trả lời