Dưới đây là các bài dịch của Ban Nhược. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khai quyển (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Ban Nhược

Ngâm nga thi phú chẳng ưa gì,
Ngặt nỗi trong tù chẳng việc chi.
Thôi tạm ngâm nga qua ngày tháng,
Ngâm để chờ ngày tự do đi.

Ảnh đại diện

Chiếu thân (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Ban Nhược

Mặc được kim bào sứt mẻ đầu,
Lẩn quẩn máng chuồng cũng đã lâu.
Dẫu cho cao siêu đến đâu nữa,
Chịu buông liền vượt mỗi lần cao.

Ảnh đại diện

Hí Trí Viễn thiền sư khán kinh tả nghĩa (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Ban Nhược

Dùng bút làm cần mực làm mồi,
Biển học sóng to thuyền chài bơi.
Chẳng nản thả câu nể ngài Viễn,
Kéo được rồng to, năm lừa thôi.

Ảnh đại diện

Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Ban Nhược

Đêm trăng tròn sáng giữa tháng giêng,
Sông nước, trời xuân như nối liền.
Lẩn trong sương thẳm bàn việc nước,
Thuyền về đầy trăng lúc nửa đêm.

Ảnh đại diện

Xuân nguyên khai bút (Ninh Tốn): Bản dịch của Ban Nhược

Đầu cành bút trúc có trồng hoa,
Nở xinh mỗi dịp tiết xuân hoà.
Nghiệp Nho ta được đầy trời đất,
Đều nhờ chóp ngọn chuyển vận ra.

Ảnh đại diện

Xuân nhật tức sự (Nguyễn Như Đổ): Bản dịch của Ban Nhược

Oanh hót hoa tươi ba tháng xuân,
Dạo chơi tuổi trẻ chiếm đa phần.
Tự cười đầu bạc già lễ bộ,
Cũng cưỡi ngựa gầy vào bụi trần.


容台 róng tái
1.行禮之臺。2.禮署、禮部的別稱。
Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 061 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Ban Nhược

Ở núi, khách đến hỏi dụng công,
Lặng, soi quên sạch, một chữ không.
Chớ lạ tăng đây chẳng pháp nói,
Xưa nay lười biếng đã quen lòng.

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 060 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Ban Nhược

Ở núi, gối cỏ xếp chân ngồi,
Hằng bữa công phu phản quan thôi!
Thấu hiểu bản tâm đến rốt ráo,
Lưỡi lời kẻ khác chẳng lừa rồi.

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 050 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Ban Nhược

Ở núi, am tranh tuy nhỏ thôi,
Đường lớn chỉ Nam rõ ràng rồi.
Chớ nương thành tạm quên chốn báu,
Cần gấp tham tầm gắng trau dồi.

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 001 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Ban Nhược

Ở núi, gương xưa vùi đã lâu,
Nay gắng chùi lau lại mới làu.
Vết bẩn hết rồi trong sáng hẳn,
Tận tường thấy được người thuở đầu.

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối