Dưới đây là các bài dịch của Ban Nhược. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 017 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Ban Nhược

Ở núi, cảnh vật gợi niềm vui,
Đời lắm chông chênh đáng ngậm ngùi.
Phải trái đúng sai nhiều lợi hại,
Thà im lấy miệng hết đời này.


Với chủ đề "Sơn cư" mà Thiền sư muốn gởi gắm qua 100 bài kệ, thế nên hai từ này cần để đúng theo ý của tác giả là tốt nhất!
Ảnh đại diện

Hậu dạ văn Phật pháp tăng điểu (Không Hải thiền sư): Bản dịch của Ban Nhược

Về sáng rừng im ngồi am tranh,
Tiếng chim “Tam Bảo” thật trong thanh.
Người có tâm nghe, chim có tiếng,
Tiếng, tâm, tăng nọ đều rõ rành.

Ảnh đại diện

Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão): Bản dịch của Ban Nhược

Chắn giữ non sông mấy thu nay,
Khí thế ba quân lẫm liệt thay.
Công danh nợ ấy trai chưa vẹn,
Nghe chuyện Võ Hầu thẹn lòng này.

Ảnh đại diện

Động Thiên hồ thượng (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Ban Nhược

Hồ Động Thiên cảnh vật,
Hoa cỏ kém sắc tươi.
Thượng đế thương hiu quạnh,
Vang không chuông từng hồi.

Ảnh đại diện

Chiếu thân (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Ban Nhược

Sứt đầu mẻ trán để mặc chiếc kim bào,
Khoảng 5, 6 năm nay chỉ là lẩn quẩn nơi nhà kho, máng cỏ.
Dẫu cho anh là kẻ cao siêu xuất chúng đến đâu,
Thì mỗi lần buông xuống đi là mỗi lần anh vượt lên cao thêm.

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]