26/05/2024 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khai quyển
開卷

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2005 02:35

 

Nguyên tác

老夫原不愛吟詩,
因為囚中無所為。
聊借吟詩消永日,
且吟且待自由時。

Phiên âm

Lão phu nguyên bất ái ngâm thi,
Nhân vị tù trung vô sở vi.
Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật,
Thả ngâm thả đãi tự do thì.

Dịch nghĩa

Già này vốn không thích ngâm thơ,
Nhân vì trong ngục không có gì làm.
Hãy mượn việc ngâm thơ cho qua ngày dài,
Vừa ngâm vừa đợi ngày tự do.

Bản dịch của Diệp Vũ

Già này vốn chẳng thích ngâm thi
Nhưng vì trong ngục, biết làm chi?
Mượn việc ngâm thi, ròng rã mãi
Ngâm rồi lại đợi tự do thì

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Khai quyển