Dưới đây là các bài dịch của Diệp Vũ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đoản ca hành kỳ 2 (Tào Tháo): Bản dịch của Diệp Vũ

Đối rượu ta ca
Đời người thoáng qua,
Tựa như sương sớm,
Khổ nhiều ngày qua.
Đứng dậy khảng khái
Lòng sầu khó phai,
Muốn được giải sầu,
Chỉ Đỗ Khang thôi!
Xanh cổ áo ai,
Mà vương vấn hoài.
Chỉ vì ngươi đấy,
Trầm ngâm đến nay.
Hươu kêu đồng vắng,
Ăn cỏ ngoài đồng.
Ta có khách quý,
Đàn sáo thâu đêm.
Trăng sáng vằng vặc,
Bao giờ cho hết?
Buồn rầu trong dạ,
Khó mà đoạn tuyệt!
Vượt bao nẻo đường
Tận tình hỏi thăm,
Bao lần gặp gỡ,
Vẫn lòng tri ân.
Trăng sáng sao thưa,
Quạ bay về nam,
Liệng quanh ba vòng,
Biết đậu cành nao?
Núi có còn cao,
Nước có còn sâu,
Chu công cơm nhả,
Thiên hạ về chầu.

Ảnh đại diện

Khai quyển (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Diệp Vũ

Già này vốn chẳng thích ngâm thi
Nhưng vì trong ngục, biết làm chi?
Mượn việc ngâm thi, ròng rã mãi
Ngâm rồi lại đợi tự do thì

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]