Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 24/03/2011 07:22 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 24/03/2011 07:30 bởi hongha83
Lê Văn Tốn 黎文巽 (1852-1886) quê ở Kinh Truật, nay thuộc xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, là một nghĩa sĩ Cần Vương chống Pháp thời Nguyễn. Ông đỗ Tú tài khoa Canh Ngọ (1870). Khi Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ nhất, ông mộ binh xuống An Hoà tham gia nghĩa quân Phạm Văn Nghị chống Pháp, được phong Bang biện. Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ hai, ông lại mộ binh theo Đinh Công Tráng khởi nghĩa. Ông là cánh tay đắc lực của Đinh Công Tráng, là tham mưu của nghĩa quân. Ông cùng với Tiến sĩ Ngự Mai, Cai Hành... bàn nhiều kế hoạch và trực tiếp chỉ huy chiến đấu, nhiều trận thắng lợi. Trong trận đánh chiếm Kẻ Non (huyện lỵ Thanh Liêm), ông bị địch bắt. Ngày 17-12-1886, ông bị quân Pháp xử chém ở Hà Nội. Trong thời gian ở tù, ông làm một số bài thơ tỏ rõ khí phách anh hùng của nghĩa quân.