15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
48 bài thơ
Tạo ngày 22/02/2010 18:17 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/02/2010 18:20 bởi hongha83
Gia Ninh (1917-2004) là nhà báo, nhà thơ (các bút danh: Đài Nam, Trường Giang, Văn Giang) quê Quảng Trạch, Quảng Bình. Là con trai cụ cử nhân Hán học Phạm Gia Khánh. Từng làm biên tập viên các báo "Kháng chiến Khu 4", "Cứu quốc Liên khu 4". Những năm chống Mỹ, cứu nước, Gia Ninh đảm nhiệm biên tập thơ trên báo "Nhân Dân". Nói về Gia Ninh, nhà thơ Lữ Huy Nguyên đã viết như sau: "Ông muốn vũ trụ hoá tâm hồn, tâm linh hoá hữu thể và tất cả những gì của cõi người, cõi trời, kết đọng và thăng hoa".

Tác phẩm:
- Lớn lên (NXB Văn học, 1962)
- Thời gian gọi (NXB Tác phẩm Mới, 1983)
- Tuyển tập Gia Ninh (NXB Văn học, 1995)
- Nhặt lại thời gian (NXB Văn hoá thông tin, 1999

 

Lớn lên (1962)

Nhặt lại thời gian (1999)