Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 05:52

Trăng xanh quay mãi, trăng vừa tắt
Sao rụng
Người còn thức trắng đêm
Móc ruột núi ra đào lấy của
"Vàng đen" lóng lánh sáng đêm đen.


Đèo Nai, 1958

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch