Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 05:56

Dọc đường biên giới Việt – Trung
Trông sang nước bạn, khuất chừng phố xa.
Hai bên, những núi rừng già
Nghìn xưa khói lửa, nay là giao lưu.


Bên sông Nậm Thi, 1960