Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2017 13:30

Sông dài không bến trăng sao
Thuyền tình trôi mãi về đâu sau trời?

Về nơi in dáng một người
Ánh mắt soi mãi xót đời lãng nhân?

Sóng tình giội bóng cô đơn
Thâu đêm bay ngọn gió buồn tương tư

Đèn tàn lăn lóc phù du
Bóng huỳnh cũng tắt đêm thu mưa dồi

Thương ai bứt rứt canh đời
Mắt ai dõi dõi còn dài hơn đêm!


Nguồn: Nhặt lại thời gian (thơ), Gia Ninh, NXB Văn hoá thông tin, 1999