Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 05:53

Một sáng Ba Đình vang tiếng dội:
"Tôi nói đồng bào nghe rõ không?"
Từ khi tiếng ấy vang sông núi,
Cách mạng càng dâng đỏ núi sông!


1959

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch