Hôm nay vượt biển
Sóng dài hát ca
Thuyền như chim én
Bay ra Cát Bà.

Bước lên phố đảo
Nhà sàn chênh vênh
Lầu cao ngói đỏ
Cờ dâng hoà bình.

Nghe mùa vui đến
Lòng người dâng men
Đi lên phố huyện
Áo màu đua chen...

Đêm xuân gió lộng
Đèn thức đảo vàng
Bài ca lao động
Biển bờ sóng vang...

Đây tàu đánh cá
Vượt trùng sóng cao
Thuyền câu hợp tác
Đi về trăng sao...

Nơi đây đảo nhỏ
Lạc trên bản đồ?
- Từ phen cờ đỏ
Sáng bừng đất xưa
Triều dâng cuộc sống
Chấp thành cánh thơ.


Cát Bà, cuối 1960