Em như một đoá hoa sen
Than đen mà chẳng làm đen đời người
Mắt em vẫn sáng ngời ngời
Ánh than trộn với ánh trời soi chung.


Cẩm Phả, 1958