Cưỡi ngựa thồ đi chợ
Những đoàn người núi cao
Đôi mắt đen thiếu nữ
Ánh tinh trời soi vào...

Trăng lên đêm thứ bảy
Ngày chủ nhật tìm nhau:
- Qua rừng xanh núi đỏ
Tìm em như tìm chim
Bao giờ chim gặp tổ
Chim bay về quê anh?...

- Rừng xanh bao trăng gió
Biết nơi nào quê hương
Biết nơi nào quê nhớ
Chim em sợ lạc đường!...

Bên nhau đang to nhỏ
- Chị em rúc rích cười
Mẹ nhắn chừng mua muối
Mảng vui quên cả rồi!
Măng rừng ai bán vội
Hẹn lên đồi gặp nhau
Tình yêu chưa kịp nói
Ánh dương đã xế đầu
Chia tay trên đỉnh núi
Hẹn người phiên chợ sau...

Xuân về trên bản mới
Nhà sàn đỏ cờ sao
Bóng ai đi qua suối
Tình duyên đã bắc cầu.


Cốc Lếu, 1960