Gió bay tung đỏ ngọn cờ
Ánh sao vàng toả đôi bờ Hiền Lương
Xa nhau từ buổi lên đường
Cờ bay, ngỡ thấy sao vàng mũ anh


Giới tuyến, 1959

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch