Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 05:44

Bóng người đi ở bên sông
Nhìn sang chẳng nói, vời trông bóng người
Nón ai che mắt khóc, cười?
Lau bên sông vẫy ngọn dài nhớ thương
Người đi, đi mãi lên nguồn
Khúc sông càng hẹp, bóng dồn gặp nhau.


1959