Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2010 18:27

Bấy giờ chửa biết bây giờ
Bây giờ chẳng biết bao giờ gặp ai
Tình anh: một áng mây côi
Bay vơ vẩn biển lại trôi lên ngàn

- Em về em hỏi Thời gian
Bo giờ hội tụ mây tan, anh về!


Nguồn: Nhặt lại thời gian, NXB Văn hoá thông tin, 1999.