Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2017 13:48

Chờ tin nhau canh cánh hôm mai
Đời thay mái tóc, sắc người phai
Bồ câu đã chết từ Trung cổ...
Đường đến tim ai tuyệt lộ rồi!


Nguồn: Nhặt lại thời gian (thơ), Gia Ninh, NXB Văn hoá thông tin, 1999