無題

大夢誰先覺,
平生我自知。
草堂春睡足,
窗外日遲遲。

 

Vô đề

Đại mộng thuỳ tiên giác,
Bình sinh ngã tự tri.
Thảo đường xuân thuỵ túc,
Song ngoại nhật trì trì.

 

Dịch nghĩa

Trong giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước?
Trong cuộc đời này ta tự biết ta.
Đang yên giấc ngủ xuân trong ngôi nhà tranh,
Bên ngoài cửa sổ mặt trời (ngày tháng) cứ chậm rãi trôi qua.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Trà

Mộng đời ai tỉnh trước?
Bình sinh, biết phận tôi
Xuân xanh còn yên giấc
Ngoài thềm mặc ngày trôi...


Bản dịch với tâm trạng hoàn cảnh cá nhân
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Mộng Với Đời

Mộng ta ta tỉnh trước
Đời ta ta tự biết
Tự ta ngủ trong nhà
Ta từ ngày tháng trôi.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Mộng đời sớm tỉnh mấy ai
Bình sinh tự biết mới hay anh tài
Am xuân đánh một giấc dài
Ngoài song thây kệ ác ngoài non tây.

22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Vô Đề- dị bản

人生大夢追霸業
先覺從來稀有誰
平生本我高無上
自知今古得幾人
春睡不覺眠眠了
草堂一夢見周公
窗外飄飄香竹葉
日月遲遲色天空

Nhân sinh đại mộng truy bá nghiệp
Tiên giác tùng lai hi hữu nhân
Bình sinh bản ngã cao vô thượng
Tự tri kim cổ đắc kỷ nhân
Xuân thuỵ bất giác miên miên liễu
Thảo đường nhất mộng kiến Chu Công
Song ngoại phiêu phiêu hương trúc diệp
Nhật nguyệt trì trì sắc thiên không

73.86
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Mộng lớn, ai sớm tỉnh?
Đời này, ta biết ta.
Mái tranh xuân ngon giấc,
Ngoài song, bóng câu qua.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mộng dài ai tỉnh trước
Tự ta ta biết ta
Êm giác xuân lều cỏ
Ngoài song nắng dần qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Mộng lớn ai là người tỉnh trước
Trong đời tự biết chính mình đây
Nhà tranh giấc ngủ đang yên ổn
Đã xế ngoài song hết tháng ngày.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mộng lớn ai người tỉnh trước ra?
Bình sinh ta tự biết riêng ta.
Giấc xuân yên tỉnh trong nhà cỏ,
Ánh nắng ngoài song chiếu sáng nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Voduonghonglam

Mộng lớn ai người tỉnh hát ca?
Trong đời ta chỉ biết riêng ta
Nhà tranh vỗ giấc xuân êm ấm
Mặc kệ cho ngày thấm thoắt qua...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ai sớm tỉnh mộng dài
Đời mình chỉ mình hay
Lều tranh còn say giấc
Nắng lững lơ song ngoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối